اخبار      مدیر سایت       پنجشنبه 9 آبان 1398 ساعت 1:41
اخبار      مدیر سایت       یکشنبه 28 مهر 1398 ساعت 23:44
اخبار      مدیر سایت       دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 17:54
پروژه آرمان 3
پایان عملیات اجرایی پروژه 18 واحدی آرمان3 با زیربنای 1800 متر مربع
آخرین پروژه ها      علی حسن آبادی       سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 0:16
پروژه آرمان 2
آغاز عملیات اجرایی پروژه 1800 واحدی آرمان 2 با متراژ 120000 متر مربع واقع در بلوار الهیه
آخرین پروژه ها      علی حسن آبادی       سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 0:17
پروژه آرمان 1
آغاز بهره برداری از پروژه 10 واحدی آرمان 1 واقع در بلوار الهیه مشهد
آخرین پروژه ها      علی حسن آبادی       سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 0:18


آرشیو اخبار