کیان طرح و ساخت آرمان
تاریخ تاسیس1393
در سال  1393بسترهای قانونی اجرای پروژه ها و جذب سرمایه گذار با تاسیس سه شرکت دارای مجوز انبوهِ سازی و مدیریت سرمایه از اداره راه و شهرسازی فراهم گردید. شرکت های انبوه ساز «ساباط سازه شباک» ،«کیان طرح و ساخت آرمان» و «آرمان نگین الماس» بر این باورند بر این باورند که اهداف متعالی مجموعه و مشارکت گسترده در طرحهای عمرانی در سایهی حمایت و همکاری سازندگان تحقق خواهد یافت تا در کنار توان علمی و فنی و اعتبار اجتماعی، در ارتقای توان سازندگی نیز موفق عمل نماید. حاصل این بستر سازی، راه اندازی و تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری مسکن تحت بسترهای قانونی بود که هماکنون تحت نام «آرمان» مشغول به فعالیت میباشد.لینک های مرتبط شبکه های اجتماعی تماس با ما
دفتر مرکزی : وکیل آباد 13 - سروش 10 – پلاک 119
تلفن : 27-36023526-051
تلفکس:36023537-051
http://www.arman-group.ir
تمامی حقوق این وب سایت متعلق است به گروه شرکت های آرمان