بهین طرح روماک
تاریخ تاسیس1394
سال  ،1394سال شکوفایی مجموعه آرمان در حوزه طراحی، محاسبه و ارائه خدمات کنترل کیفیت بود. در این سال، با بکارگیری دانش و ابزار تخصصی در حوزه مکانیک خاک (ژئوتکنیک،) ژئوفیزیک، بتن، جوش و کنترل کیفیت اجرا، شرکت «بهین طرح روماک» با دریافت پروانه اشتغال حقوقی از اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شروع به فعالیت نمود و هماکنون علاوه بر حوزه کنترل کیفیت و ارائه خدمات مربوطه، در زمینه طراحی و اجرای سازه نگهبان و سازههای خاکی، بهسازی و ارائه علاجبخشی فونداســیون و ســازههای بتنی نیــز مشغول به فعالیت میباشد. تجهیز آزمایشگاه به دستگاههای بروز مطالعاتی و اکتشافی سبب پیشرو بودن مجموعه آرمان در صنعت کنترل کیفیت و مطالعات و طراحی دقیق و بروز شد. این تجهیزات شامل ابزار آزمایشات معمول در این حوزه و تجهیزات خاص بوده است.
خرید سه دستگاه حفاری با توان حفر گمانه های اکتشافی و مطالعاتی تا عمق  300متر بصورت متریک و وایرلن در سنگ و آبرفت، پمپ آب، دستگاه برش بزرگ مقیاس  ،30*30دستگاه سه محوری ،CD تجهیزات کامل آزمایش بتن و سیمان سبب شده است تا آزمایشگاه کنترل کیفیت «بهین طرح روماک»، نه تنها نسبت به ارائه خدمات به کارفرمایان مستقل شود، بلکه در کنار سایر شرکت ها و گروه های تخصصی نسبت به ارائه خدمات مبادرت نماید. در کنار این تجهیزات، خرید و بکارگیری ابزار آلات کنترل کیفیت جوش ( VT، UTو  )PTسبب حرکت رو به رشد مجموعه شد.
 

 


لینک های مرتبط شبکه های اجتماعی تماس با ما
دفتر مرکزی : وکیل آباد 13 - سروش 10 – پلاک 119
تلفن : 27-36023526-051
تلفکس:36023537-051
http://www.arman-group.ir
تمامی حقوق این وب سایت متعلق است به گروه شرکت های آرمان