همایش زلزله

همایش تخصصی زلزله و ساختمان های نا ایمن همزمان با هفته ایمنی دربرابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی همایش ... ادامه مطلب