روح الله خانجانی

کارشناس واحد کنترل کیفیت بتن
طرح و توسعه آرمانفرآورده های بتنی